Kupujesz okna? Zabezpiecz swój portfel! Wybierz zadatek!

Często zakupu okien dokonujemy w kilku etapach. Po rozeznaniu się w ofertach producentów, odwiedzeniu punktów handlowych oraz wybraniu odpowiadających nam modeli okien podpisujemy umowę sprzedaży, często uzupełnioną o usługę montażu. Zanim otrzymamy okna, wpłacamy producentowi lub dystrybutorowi środki na poczet realizacji umowy. Uwaga! Pamiętajmy, że mogą one zostać nazwane dwojako - zaliczką bądź zadatkiem. Pojęcia te znacznie się od siebie różnią i oznaczają zupełnie co innego. Warto mieć to na względzie.
Zarówno zaliczka, jak i zadatek są formami przedpłaty, które w przypadku rozwiązania umowy za zgodą obu stron powinny zostać zwrócone. Czyli w momencie, kiedy rozmyślimy się w kwestii zakupu okien, a producent nie będzie miał wobec tego zastrzeżeń, otrzymamy obie przedpłaty z powrotem. Po wykonaniu usługi, czyli przywiezieniu i zamontowaniu okien w domu lub mieszkaniu obie wpłaty - zaliczka i zadatek zostają zaliczone na poczet ceny. Wszystko się zgadza. Na tym koniec podobieństw.

pieniądze
pieniądze

Zadatek, w przeciwieństwie do zaliczki, przyjmuje funkcję zabezpieczającą przed ewentualną nierzetelnością i jest formą odszkodowania. W przypadku niezrealizowania umowy całkowicie lub w pełni klient ma prawo odstąpienia od jej założeń i zażądania zwrotu wpłaconego zadatku w podwójnej wysokości. Jeśli zaś klient zerwie umowę lub z jakiegoś powodu nie dopuści do jej wykonania, straci zadatek. Zaliczkę w takim przypadku również się traci. Niestety, kiedy producent okna, który wziął zaliczkę nie wywiąże się z umowy zwróci jedynie przed płaconą przez klienta kwotę i nie odniesie żadnych innych konsekwencji.

Zaliczka to środki na poczet przyszłej wpłaty, a zadatek gwarancja wykonania umowy. Co więcej pojęcie zaliczka nie jest dokładnie definiowane przez polskie prawo, może więc być dowolnie interpretowane przez strony w zależności od powstałych okoliczności. Zadatek to przedpłata znana. Można o nim przeczytać w kodeksie cywilnym i w razie konieczności bez problemu dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Kiedy kupujesz okna i decydujesz się na ich montaż wybierz zadatek, jedyną słuszną formę przedpłaty. Zaliczkę przecież możesz stracić i nigdy nie masz pewności co do tego, jak zostanie potraktowana w przypadku rozwiązania umowy. Nie gwarantuje Ci ona również wywiązania się z umowy z przez firmę, u której zamówiłeś okna. Jednak kiedy wpłacisz przedsiębiorstwu zadatek, możesz spać spokojnie. Na pewno firma będzie starała się, aby usługę wykonać jak najlepiej i jak najszybciej, aby nie stracić pieniędzy i zyskać zadowolonego klienta. Jeżeli nie wywiąże się z postanowień umownych możesz być pewny, że masz prawo do odzyskania nie tylko zadatku, ale kwoty dwa razy większej, na poczet odszkodowania za nierzetelność. Skoro już wiesz, co to jest zaliczka, zabezpiecz swój portfel. Wybierz drugą formę przedpłaty i czekaj na fachowców montażystów, którzy zajmą się oknami w Twoim domu, a nawet jeśli tego nie zrobią, ty nic na tym nie stracisz. Nie zastanawiaj się, daj zadatek!