Jak duże mogą być okna

Okna są jednym z najważniejszych punktów całego budynku. Mogą być ozdobą i dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów długo spełniać swoje funkcje. Aby jednak miały taką szansę trzeba stworzyć odpowiednie warunki, co wymaga trochę wiedzy fachowej oraz biegłości. Jednak podstawowa higiena użytkowania okien będzie przynosić korzyści przede wszystkim mieszkańcom, dlatego warto o to zadbać.

Niezależnie od projektu okna mają swoją ograniczoną wielkość, o czym powinien wiedzieć każdy architekt oraz osoby, które chcą w przyszłości wybudować lub są w trakcie budowy domu. Przekroczenie maksymalnej wielkości może powodować wybrzuszenia, co wpływa na efekt wizualny a także upośledza funkcje okna. Dystrybutorzy okien zawierają ich szczegółową specyfikację umieszczoną w katalogu systemowym. Jest to następnie baza do tego jakiej maksymalnej wielkości okna tego rodzaju można wyprodukować.

Ościeżnica to rama, którą umieszcza się po wewnętrznej stronie ściany budynku (w ościeżu). Właśnie określenie jej wielkości ma w budownictwie okiennym największe znaczenie. Wiążą się z tym takie terminy jak szerokość ościeżnicy oraz szerokość światła ościeżnicy. Aby zbudować okno pasujące do otworu ościeżnicy potrzebna jest umiejętność czytania symboli oraz znajomość ich interpretacji.

Duże drzwi unośno-przesuwne HST
Duże drzwi unośno-przesuwne HST


Istnieją dwa podstawowe ograniczenia wyznaczające wielkość okna. Pierwsze to okna różnokolorowe. Z reguły mają mniejszą powierzchnię ponieważ pochłaniają większą ilość światła słonecznego przez co zyskują wyższą temperaturę. Drugie ograniczenie dotyczy proporcji boków skrzydeł. Dla zwykłych okien białych ich szerokość nie powinna przekraczać wysokości o 20-25 procent. Stosunek szerokości do wysokości powinien wynosić jeden do jednego.

Istnieją także trzy podstawowe sposoby wizualizowania odpowiedniej wielkości okna. Pierwszy to przedstawienie danych na wykresie a następnie odczytaniu ich z diagramu. Drugim jest tabela, z której wygodnie jest odczytywać specyfikacje. Takie uporządkowanie jest konieczne ponieważ istnieje wiele różnych rejestrów w systemie profili. Posługiwanie się tabelą ułatwia poruszanie się wśród nich. Trzeci sposób to wzór, który pozwala na wyznaczenie maksymalnej wielkości pola okna. Przedstawia się on następująco dla okna o maksymalnej powierzchni 2,25 m2 i szerokości 0,9 m. Aby określić jaka powinna być największa wysokość skrzydła wykonujemy następujące działanie: 2,25 : 0,9 = 2,50 m. Dzięki zapamiętaniu tych dość prostych reguł znacząco możemy obniżyć ryzyko wykrzywiania się okien, a nawet przykrych wypadków. Aby uzyskać profesjonale informacje dotyczące maksymalnych wielkości okien należy udać się do producenta okien a następnie porównać informacje wszystkich partnerów handlowych.

Możliwe jest także umówienie się na profesjonalny pomiar ościeżnicy na miejscu. Pomiary są możliwe do wykonania na własną rękę lecz specyfikacje dla danego rodzaju okna zwykle są jedynie do wiadomości producentów. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu wymiary okna nie powinny nastręczać już problemów.