Montaż okien - trudne wyzwanie dla wielu fachowców

Wydawać by się mogło, że nie ma prostszej, mniej problematycznej i w miarę szybkiej pracy dla budowlańca, niż montaż okien. Jednak, jak pokazuje doświadczenie wielu rozczarowanych czy nawet wściekłych inwestorów, nie jest to zadanie, które można powierzyć wszystkim. Co więcej, wybór osoby, która zmontuje nam okna solidnie, właściwie i prosto, to niemal strategiczna i trudna decyzja.

Trudna, bo niewielu jest budowlańców, którzy znają i co najważniejsze, w praktyce stosują, wszystkie zasady określające proces poprawnego montażu okien. Strategiczna, bo niezależnie od kosztów, jakie ponieśliśmy na najbardziej szczelne, akustyczne, energochłonne i wodoszczelne okna, inwestycję tę możemy szybko stracić wraz z gwarancją producenta, jeśli wybierzemy osobę która nie tylko nie zamontuje nam okien dobrze, ale jeszcze je uszkodzi, powodując że nie będą się one już do niczego nadawały. Jeśli więc chcemy zapewnić sobie profesjonalny montaż okien, warto poznać podstawowe zasady tego procesu, aby moc kontrolować pracę wykonawcy na każdym etapie.

W zależności od tego, czy montujemy okna w nowo budowanym obiekcie czy wymieniamy istniejącą stolarkę okienną, pierwszy etap prac będzie różny w obu tych sytuacjach. Przy montażu okien w nowo wybudowanym obiekcie, sprawa jest dość prosta i właściwie pierwszy etap robót to przymiarka okien do przygotowanych otworów. Trudniejsze zadanie mają osoby wymieniające okna, gdyż powinny wymontować istniejącą stolarkę  i wyczyścić oraz oprawić powstały otwór.

Wyczyścić, znaczy pozbyć się wszystkich elementów, które się sypią, kruszą, są niestabilne lub uległy uszkodzeniu. Po takim demontażu, konieczne jest dokładne oczyszczenie powstałego otworu. Powinniśmy zwrócić przede wszystkim uwagę na to aby pozbyć się pisaku, pyłu i kurzu, który może w późniejszych etapach powodować, że nakładane, świeże środki i materiały, nie będą sią właściwie spajać i łączyć ze ścianą.

montaż okna
montaż okna

Jeśli istniejący mur bardzo "pyli" warto go zagruntować, aby uniknąć późniejszych, przykrych niespodzianek. Następnie, jeśli zachodzi taka konieczność, należy uzupełnić ubytki - dopasowując wielkość otworu do okien, które mają być zamontowane. Po tej czynności, można już przymierzać okno, dokładnie sprawdzając ich położenie w otworze i kontrolując czy zachowują poziom. Jeśli wszystko pasuje, można okna osadzać w otworze.

Okno do istniejącego muru zawsze montujemy za pomocą kotew lub dybli, w zależności od systemu, jaki odpowiada danemu producentowi. Bardzo istotnym jest pamiętanie,że niewielka przestrzeń pomiędzy ościeżnica okna a murem jest konieczna, aby konstrukcja swobodnie mogła pracować w trakcie zmian temperatury, czy przy innych czynnikach zewnętrznych. Potem możemy przejść do odpowiedniego zaizolowania zamontowanych okien.  

Od zewnątrz należy też zastosować uszczelnienie z materiału paroprzepuszczalnego - folii lub taśmy. Kolejną czynnością jest nałożenie pianki montażowej, która wbrew swojej nazwie, wcale nie służy do montażu okien, a do zapewnienia izolacji termicznej przegród. Czynność tę powinno się wykonać dokładnie ale dość szybko, ze względu na czas jej zastygania. Po zaaplikowaniu pianki, od strony wewnętrznej, także warto położyć folię lub taśmę paroprzepuszczalną na łączeniu ościeżnicy z istniejącym murem, ze względu na fakt, iż pianka montażowa dość szybko się kruszy i niszczy na skutek działania wilgoci.

Miejsce styku okien ze ścianą, zwłaszcza przy wymianie okien, można też zakryć płytą GK lub systemowa listwą maskującą - w zależności od tego, jaki mamy zaplanowany zakres prac. Jeśli zakładamy kompleksowy remont, to  tynki w zupełności wystarczą.