Hałas nie do wytrzymania? Załatw go oknem!

Nasze miasta się rozrastają. Rozrastają w tempie, za którym czasem nie jesteśmy w stanie nadążyć. Nowe osiedla mieszkaniowe, nowe apartamentowce w centrach miast, centra handlowe, dwu i trzypasmowe drogi średnicowe, szybkiego ruchu, zintegrowane węzły komunikacyjne, torowiska tramwajowe, wzrastające natężenie ruchu samochodowego i powietrznego. Rozwój jest widoczny, namacalny! Przynajmniej ten dotyczący naszej infrastruktury miejskiej.

Rozwój ten sprawił że jednym z głównych problemów dużych, polskich miast oprócz korków ulicznych i przeciążenia komunikacji miejskiej stał się hałas. Wytrwały niszczyciel naszego zdrowia, który traktujemy jako coś oczywistego nawet przebywając w naszym mieszkaniu, z którego widzimy mknące po torowisku tramwaje a tuż obok torowiska ruchliwą drogę prowadzącą do śródmieścia.

Jednak spora część dużych, polskich miast się oficjalnie wyludnia. Gdzie podziali się ci ludzie? Wiele osób zdecydowało się na wyprowadzę w mniej zurbanizowane tereny podmiejskie, gdzie natężenie hałasu jest zdecydowanie mniejsze a i zieleni więcej! To ich sposób na walkę z hałasem. Zapewne w ciągu dekady nowe dzielnice wraz z rozwojem terytorialnym miast staną się również zatłoczone i głośne.

hałas korek uliczny
hałas korek uliczny

Alternatywną metodą ograniczenia hałasu dochodzącego do pomieszczeń w naszym mieszkaniu czy domu jest inwestycja w okna o podwyższonej izolacyjności akustycznej oraz montaż z zachowanie należytej staranności szczególnie przy wypełnianiu szczelin dylatacyjnych pianką montażową czy też taśmami rozprężnym, foliami paroszczelnymi i paroprzepuszczalnymi.

Subiektywne odczuwanie hałasu

Średnio przyjmuje się że hałas uliczny generuje hałas na poziomie 70dB. Rozmowa to 50dB.

Wraz z zwiększeniem odległości od źródła hałasu natężenie hałasu maleje. Gdy odległość od źródła hałasu ulegnie podwojeniu poziom hałasu zmaleje o około 3dB.

Przykładowo:

znajdujemy się 5m od drogi – poziom hałasu to 70dB

znajdujemy się 10m od drogi – poziom hałasu to 70dB – 3dB

znajdujemy się 20m od drogi – poziom hałasu to 70dB – 6dB

Matematyka walki z hałasem

Przyjmuje się że w pomieszczeniach mieszkalnych poziom hałasu nie powinien przekraczać za dnia 40dB a w nocy 30dB. Uśrednijmy wartość do 35dB dla uproszczenia obliczeń.

Założenie: mieszkamy przy ruchliwej ulicy w centrum gdzie poziom hałasu to 70dB.

Przy pomocy tych dwóch wartości jesteśmy w stanie określić wymagany poziom izolacyjności akustycznej RA2 naszych okien, które będą główną bronią użytą do walki z hałasem.

No to liczymy:

RA2 = 70dB – 35dB

RA2 = 35dB

A co z montażem? Wystarczy standardowy, na piankę montażową? Nie, nie wystarczy. Dlatego przyjmiemy dodatkowo poprawkę montażową (Pm). Zakres jej wartości może wynosić od 2dB do 9dB. Przyjmijmy wartość 5dB. To bardzo dużo jak dla naszego zmysłu słuchu!

RA2 = RA2 + Pm

RA2 = 35dB + 5dB

RA2 = 40dB

Poszukujemy okien, których poziom izolacyjności akustycznej RA2 będzie wynosił minimum 40dB. W teorii.

Widma hałasu

Nasze obliczenia musimy dodatkowo uzupełnić o widmowe wskaźniki adaptacyjne C i Ctr.

Widmowy wskaźnik adaptacyjny C znajduje zastosowanie w przypadku źródeł hałasu takich jak: transport kolejowy i lotniczy, drogi szybkiego ruchu, szkoły, place zabaw, autostrady.

Widmowy wskaźnik adaptacyjny Ctr znajduje zastosowanie w przypadku ruchu ulicznego.

Przykład:

RA2 = 40(C,Ctr)dB

RA2 = 40(-1,-4)dB

Uwaga na okienny marketing, uproszczenia i błędy

Wielu sprzedawców często podaje ważony współczynnik izolacyjności akustycznej RW samej szyby zespolonej zapominając że to tylko fragment okna, które sprzedają!

Kolejnym błędem lub celowym zabiegiem jest podawanie ważonego współczynnika izolacyjności akustycznej RW bez uwzględnienia widmowych współczynników adaptacyjnych C i Ctr.

Na sam koniec, ważne uzupełnienie. Płynnie przeszliśmy od współczynnika RA2 do RW. Czy są one tożsame? Tak, są.

(RA2 = 40(-1,-4)dB) = (RW = 40(-1,-4)dB)