Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o montażu okien

Podejmując się montażu okien, powinniśmy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Zasadach, które postanowiliśmy zebrać dla Was w jednym miejscu. Stosując się do nich, zyskacie pewność, że do minimum ograniczacie ryzyko nieprofesjonalnego montażu. Ale do rzeczy...

Prawidłowy montaż oznacza, że okna i ściana budynku stanowić będą jednolity i - co najważniejsze - trwały system. Kluczowe będzie więc odpowiednie wykonanie połączenia okna ze ścianą. W przeciwnym razie już w momencie wbudowania rozpocznie się proces powstawania uszkodzeń i degradacji budynku. W szczeliny wnika bowiem wilgoć wewnętrzna, a od zewnątrz woda opadowa i zimne powietrze. Niestety, przykładów takiego nieprofesjonalnego wykonania jest naprawdę sporo. A pamiętać trzeba, że powstałe w ten sposób uszkodzenia są trwałe...

Idźmy dalej. Połączenia okna ze ścianą powinny być bardzo szczelne. Aby tak się stało, należy dobrze zaizolować je materiałem izolacji termicznej, a dodatkowo uszczelnić od zewnątrz i wewnątrz, zakładając izolację przeciwko niekontrolowanej penetracji złącz przez wodę opadową i wilgoć. Zwróćmy uwagę na to, że nie zawsze możliwe jest wykonanie tych czynności w trakcie samego montażu stolarki. Nie zmienia to jednak faktu, że są one konieczne.

Podobnie jak zastosowanie się do zasady, w myśl której strona wewnętrzna ściany powinna być szczelniejsza niż zewnętrzna.

Osiągniemy to, stosując do uszczelnień wewnętrznych materiały paroizolacyjne. Nie zapominajmy, że granica pomiędzy warunkami panującymi w pomieszczeniu i na zewnątrz budynku powinna być wyodrębniona wzdłuż całej powierzchni ściany zewnętrznej. Nie wolno nam dopuścić do jej przerwania, które to stanowi najczęstszą przyczynę niekontrolowanej straty energii, zawilgocenia i przemarzania.

poprawnie zamontowane okno. System montażu mowo.
poprawnie zamontowane okno. System montażu mowo.

Musimy pamiętać, że równie szkodliwa dla naszych okien jak chociażby złe warunki atmosferyczne będzie... nieprofesjonalna ekipa montażowa. W efekcie jej "starań" możemy pożegnać się z oszczędnością energii czy tłumieniem hałasu - bez względu na to, czy zakupione przez nas okna miały to gwarantować, czy nie. Ale to jeszcze nie koniec, bo są "fachowcy", którzy potrafią spowodować całkowite zniszczenia stolarki okiennej! Chcąc zabezpieczyć się na taką ewentualność, w umowie z wykonawcą zastrzeżmy szczegółowo sposób wywiązania się z usługi i warunki odbioru robót montażowych.

Mamy szczęście, jeśli dysponujemy dobrze wykonanych projektem domu - w nim znajdziemy bowiem informacje na temat sposobu wbudowania okien. Jeśli takiego projektu nie mamy, podstawę do określenia sposobu montażu powinna stanowić "Instrukcja montażu" wydana przez producenta okien. Nie ufajmy jej jednak w ciemno - w Polsce istnieje 3000 firm zajmujących się produkcją okien, a że brak powszechnie obowiązujących zasad wykonywania robót montażowych, to może istnieć... 3000 instrukcji. Przeanalizujmy, czy ta, którą proponuje producent naszych okien, na pewno nam odpowiada.

Jeśli nie, pamiętajmy, że oprócz instrukcji producentów, ogólne zasady poprawnego montażu okien określają również Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej nr 421/2006 "Montaż okien i drzwi balkonowych" oraz katalogi systemowe wydane dla poszczególnych systemów profili okiennych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. W takiej sytuacji radzimy umieścić w umowie z wykonawcą zapis określający, że "wbudowanie stolarki odbędzie się zgodnie z zasadami montażu zapisanymi w instrukcji ITB 421/2006". W przypadku braku zgody na stosowanie zasad instrukcji 421/2006, należy odwołać się do zasad montażu ustalonych przez właściciela systemu profili, z jakich wykonane są okna.

Ale że z wykonawcą nigdy nie wiadomo, to najlepiej, byśmy mieli wiedzę na temat najczęściej popełnianych przez nich błędów. Innymi słowy - byśmy wszelkie niedociągnięcia potrafili wykryć jeszcze na etapie montażu, a nie dopiero wówczas, kiedy wady zostaną obnażone przez pierwsze deszcze i chłody.

Wymieńmy więc najczęściej spotykane defekty:

  • stosowanie zbyt sztywnych pianek poliuretanowych lub ich niedbałe stosowanie,
  • brak zabezpieczenia przed wilgocią wewnętrzną i wodą opadową z zewnątrz,
  • brak lub niedostateczna ilość kotew albo dybli łączących mechanicznie okno z murem,
  • brak listew progowych,
  • montaż okna bez klocków podporowych,
  • stosowanie niewłaściwych zamienników łączników systemowych,
  • błędy wymiarowania, powodujące zbyt duże lub zbyt małe luzy dylatacyjne,
  • zapchane lub niedrożne otwory odwodnienia,
  • brak wentylacji komór kształtowników okiennych w oknach kolorowych.