Podstawowe błędy montażu okien

Decydując się na wymianę okien wielu klientów lub też monterów wynajętych przez nich popełnia błędy w ich montażu, co w dalszej konsekwencji może prowadzić do problemów zarówno w dobrej izolacji jak i w ich użytkowaniu. Przede wszystkim warto pamiętać o odpowiednim przygotowaniu zarówno podłoża jak i samego okna.

Przykładem mogą być okna energooszczędne, gdzie bardzo ważną sprawą przy ich montażu jest zachowanie odpowiedniej wentylacji ze względu na ich dużą izolację. Błąd montażu okna w tym przypadku może prowadzić do problemu z osadzającą się parą, która nie będzie mogła być odpowiednio odprowadzana.

Najczęstsze błędy popełniane w montażu okien.

Nieodpowiednie luzy dylatacyjne

To bardzo częsty błąd popełniany w montażu okien występuje w sytuacji, gdzie szczelina między ościeżnicą a murem pod okno jest niewystarczająco szeroka, co powoduje napieranie na ścianę przez konstrukcję okna, która zostaje rozszerzona pod wpływem ciepła. Dodatkowo zbyt mała szczelina nie pozwala na wprowadzenie wystarczającej ilości materiału uszczelniającego, a to możne skutkować dalszymi problemami z oknem.
Z kolei jeśli luzy dylatacyjne są zbyt duże okno nie posiada odpowiedniej stabilizacji, która chroni je przed działaniem np silnych wiatrów uniemożliwiając tym samym ruchy okna, które mogą powodować rozszczelnienie styków.

Montowanie okien na nierównym lub źle oczyszczonym podłożu

Problem ten występuje zazwyczaj jeśli chodzi o wymianę starych okien na nowe, jednak zdarza się, że występuje w nowym budownictwie. Częstym zjawiskiem jest montowanie na nierównych podłożach taśm uszczelniających, a to powoduje powstawanie w ogóle nie zaizolowanych szczelin, które prowadzą do złej stabilizacji okna. Pianka izolacyjna, która położona zostanie na źle oczyszczone miejsce nie będzie miała wystarczającej przyczepności, dodatkowo przez wszystkie szczeliny będzie dostawać się powietrze. Dlatego bardzo ważne jest dokładne oczyszczenie powierzchni wokół otworu okiennego ze wszystkich zanieczyszczeń takich jak gruz czy pył, a gdy wymieniamy stare ona również stary tynk.

Nieodpowiednie mocowanie okien

Przyczyn niewłaściwego mocowania okna może być kilka, a jednym z najczęstszych jest niewłaściwy rozstaw kotew czy też dybli mocujących ościeżnicę do ościeży. Pianka izolacyjna natomiast bardzo często jest wykorzystywana w nadmiarze jako jedyny sposób na mocowanie okien, jest to ewidentny błąd ponieważ okno, albo nie będzie miało odpowiedniej stabilizacji, albo też zostanie przymocowane za mocno, a wtedy uniemożliwi to swobodę ruchów naszej konstrukcji, poprzez zmiany w temperaturze jak i wilgotności powietrza co w następstwie może prowadzić do wypaczenia okna, a nawet pęknięć w tynku.

Montaż okien bez klocków podporowych

To bardzo często spotykany widok, szczególnie gdy chodzi o okna balkonowe. Połączenie okna z ościeżą w dolnej części jest sprawą niezbędną. Gdy okno zostaje zamontowane bez klocka podprogowego zwisa swobodnie bez żadnego oparcia, co może powodować odkształcanie konstrukcji pod wpływem rożnych czynników np pogodowych. Dodatkowo wszystkie siły działające zamiast być przenoszone na budynek działają na okno.

Niepełne uszczelnienie szczelin dylatacyjnych pomiędzy oknem, a murem

źle zamontowane okno - mostek termiczny
źle zamontowane okno - mostek termiczny

W tej sytuacji mamy odwrotny problem z zastosowaniem pianki montażowej, ponieważ zastosowano jej za mało lub też w złym momencie w skutek czego nie wszystkie miejsca zostają pokryte odpowiednią ilością pozostawiając puste przestrzenie, a to prowadzi do złej izolacji, gdzie powietrze będzie dostawało się do środka pomieszczenia i odwrotnie będzie z niego uciekać, to szczególnie ważne właśnie w przypadku działania okien energooszczędnych, gdzie ich zasadą poprawnego działania jest zapewnienie im odpowiedniej izolacji.

Aby uniknąć wyżej wymienionych błędów zawsze należy przestrzegać kolejności oraz zasad robót, ale też zatrudniać tylko wykwalifikowanych fachowców.